Buurzame stroom

WAT IS BUURZAME STROOM

Ontstaan

Zonnepanelen op je dak zijn interessant voor je energiefactuur én voor het klimaat. Maar niet ieder dak is geschikt, en niet elk gezin kan de investering betalen. Toch zijn er overal in de stad daken die ideaal zijn voor zonnepanelen, maar die momenteel niet gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Enkele buurtbewoners van Sint-Amandsberg hadden dit ook gezien. Ze trokken met dit probleem naar de Stad.

Vier jaar lang zochten ze naar antwoorden en oplossingen. Verschillende partners (burgercoöperatie EnerGent, Samenlevingsopbouw, Ecopower, Eandis, Universiteit Gent, De Energiecentrale en de Stad Gent) sloegen de handen in elkaar onder de noemer ‘Buurzame Stroom’. EnerGent coördineert het project.

Zowel huurders, eigenaars en bedrijven kunnen deelnemen aan het project Buurzame Stroom. Wil je weten of ook jouw woning of bedrijf in aanmerking komt? Kijk hier voor de juiste afbakening van de zone. Wil je deelnemen, schrijf je dan hier in.

Woon je buiten de zone? Ook dan mag je je aanmelden. We bekijken dan welke mogelijkheden er zijn.

Voor wie?

IEDEREEN ONDER DE ZONNEPANELEN

Buurzame Stroom wil op elk dak van de zone zonnepanelen proberen krijgen. Dus dit betekent zonnepanelen voor iedereen, ook voor huurders en mensen met minder middelen.Buurzame Stroom ontwikkelde een model waarbij het zonnepotentieel in de wijk Sint-Amandsberg Dampoort maximaal benut wordt, met eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten.

Bewoners en bedrijven slaan er de handen in elkaar, dat bevordert het gemeenschapsgevoel in de wijk. Ook kwetsbare groepen profiteren mee. Eerst zal het project die mensen helpen om hun dak in orde en geïsoleerd te krijgen. Daarna worden er zonnepanelen op hun dak geplaatst, waardoor ze zich mogen verwachten aan een lagere energiefactuur. Die zonnepanelen worden gefinancierd door EnerGent.

Samen met de buurt zet Buurzame Stroom een stap naar de energievoorziening van de toekomst, meer bepaald zonnepanelen die zo veel mogelijk energie produceren in combinatie met bewoners die de opgewerkte energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Met behulp van de Europese projecten WiseGRID en cVPP (Community-based Virtual Power Plant) krijgt Sint-Amandsberg Dampoort een slim elektriciteitsnetwerk met batterijen, slimme meters en elektrische wagens. Zo bouwen we een ‘energiewijk van de toekomst’ en dat brengt Gent een stap dichter naar een klimaatneutrale en zelfvoorzienende stad.

EXPERIMEN-TEREN MET HET ENERGIENET VAN DE TOEKOMST